Obchodní podmínky

 

 

Úvodní stránka Acháty a Jaspisy Amoniti Apofylity + Šungity Broušené kameny Drahé opály Fulgurity Chrysoprasy Jantary Meteority + LDG Minerály Ostatní zboží Ostatní zkameněliny Přívěsky  Tektity Trilobiti Tromlované kameny Vltavíny+Cint.+Agni Žijící kamenyVýprodej  Jak objednat? Reference Obchodní podmínky

 

 

Úvodní ustanovení

        Ty to obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě - mineral-shop.cz.

        Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího   (provozovatel) - firma Vladimír Hruška - Mineral shop, Vodňanská 471, Týn nad Vltavou, 37501 IČ: 102 70 388 a kupujícího (zákazník). Prodávající není plátcem DPH.

       Objednané zboží zasíláme za uvedených podmínek výhradně na území České republiky. Pro zásilky do zahraničí je nutná individuální domluva.


  Objednávka a uzavření kupní smlouvy

      Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu mineral-shop.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, nákupního řádu a reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručeno potvrzení o uložení objednávky do objednávkového systému.

Objednávka zákazníka je návrhem kupní smlouvy. Plnění kupní smlouvy vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Internetový obchod mineral-shop.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí kupujícím.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího plněním kupní smlouvy - tj. zaplacením objednaného zboží a následným převzetím.

Ceny v internetové nabídce zboží jsou konečné, stanovené za měrnou jednotku. K ceně zboží se neúčtují žádné další poplatky vyjma ceny dopravného, které je vyčíslené vždy před dokončením objednávky


Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: „GDPR”) je Vladimír Hruška. Vaše identifikace: Mineral shop, ič: 10270388 (dále jen: „správce„).
2. Kontaktní údaje správce: Vladimír Hruška, Vodňanská 471, 37501 - Týn nad Vltavou.
3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.Osobní údaje a jejich využití

Osobní údaje správce zpracovává sám a to za tímto účelem:
Objednání zboží a služeb
– pro zpracování vašeho nákupu či zajištění plnění vámi objednaných služeb a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito objednávkami atd. zpracovávám údaje typu:
jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon. Jedná se o data zpracovávaná pro účely plnění smlouvy, ať už se jedná o smlouvu uzavřenou v klasické písemné formě nebo ústně. Údaje o provedených placených objednávkách zpracovávám rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.
Veškeré údaje získané od zákazníků užívám výhradně pro vnitřní potřebu. Neposkytuji je třetím osobám a rovněž k těmto údajům nemá nikdo jiný přístup.

III. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
• po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu
• po dobu 5 let z důvodu plnění zákonné povinnosti, zejména vedení účetnictví
2. Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje znehodnotí výmazem elektronických údajů a skartací údajů tištěných.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. K takovému zpracování dochází pouze na základě Vámi sděleného výslovného souhlasu, který můžete kdykoli odvolat.

IV. Vaše práva
Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva:
právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.

VI.Závěrečná ustanovení
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. S těmito podmínkami souhlasíte v případě kontaktování správce mailem či po telefonu.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


Způsob platby

Dobírka: platba při doručení zboží Českou poštou na fakturační resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce, popřípadě platba zboží při vyzvednutí zásilky na pobočkách České pošty. Poplatek za balné a dobírečné je součástí vypočítaného dopravného.

Převod - platba předem: zákazník obdrží v potvrzovacím emailu veškeré údaje k provedení bankovního převodu. Později může být kontaktován a informován o stavu objednávky.


Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu mineral-shop.cz a právním řádem platným v ČR.

Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek tohoto reklamačního řádu. Součástí reklamace musí být zaslání kopie dodacího listu za dodané zboží a EET účtenky nebo prodejního dokladu při platbě na účet.


Vrácení zboží

Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě nepoškozeného zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím do 14-ti dnů od uzavření kupní smlouvy bez udání důvodu podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000.

Zboží musí být v původním obale, nepoužité.


Záruka

Záruku poskytujeme dle zákona č. 136/2002 Sb.


Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží daňový doklad.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné viz. Ochrana osobních dat.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 15 dnů od oznámení odstoupení od smlouvy.

Plnění se považuje za nemožné i v případě, že začalo být dodáváno prodávajícmu za výrazně vyšší cenu, takže by byl prodej objednaného zboží zákazníkovi za cenu uvedenou v objednávce pro prodávajícího prodělečný (při zohlednění nákladů na dopravu a udržování Internetového obchodu mineral-shop.cz). Kupující bude před plněním v tomto případě vždy písemně informován a na základě domluvy bude buď vyhotovena nová kupní smlouva (závazná objednávka) nebo zrušení stávající kupní smlouvy (závazné objednávky).


Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání.

na dodávku zboží, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a tím znemožnil jeho další prodej za původní prodejní cenu.


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu mineral-shop.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Ceny zboží uvedené v katalogu Internetového obchodu mineral-shop.cz platí vždy jen do okamžiku jejich změny; pro objednávky odeslané po provedené změně je vždy rozhodná cena nová.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 18.4.2012


"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."
 

Tyto stránky jsou autorským dílem ve smyslu z.č. 121/2000 Sb. a autorská práva k němu jsou chráněna. Porušování autorských práv je trestným činem (§152 z.č. 140/61 Sb., v platném znění), popřípadě přestupkem (§32 z.č. 200/90 Sb., v platném znění).

 

Reklamace zásilky

Pokud se stane a přijde Vám poškozená zásilka způsobená poštovní přepravou a je evidentní, že obsah bude poškozen, tak tuto zásilku nepřebírejte a pošlete ji zpět. Nebo ji rozbalte na poště v přítomnosti pracovníka pošty a podle stavu obsahu zásilky se rozhodněte jestli ji pošlete zpět nebo si ji ponecháte.

Pokud nejste spokojeni s obsahem zásilky z těchto důvodů:

Pokud počet kusů nesouhlasí s objednaným množstvím (vzorek může být již prodán) a na tuto skutečnost jste nebyl předem upozorněn a již prodaný vzorek je započítán do celkové ceny, tak mne prosím kontaktujte na emailu mineraly@mineral-shop.cz a dohodneme se na dalším postupu.

Možnosti jsou tyto:

1. Budou vám zaslány peníze za chybějící vzorek

2. Vzorek jsem omylem zapomněl zabalit - vzorek Vám bude dodatečně zaslán na mé náklady

3. Vrátíte celou zásilku s původním zabalením vzorků a v původním obalu a já Vám zašlu zpět peníze za tuto zásilku.

Pokud se Vám nelíbí některý ze zaslaných vzorků, tak mne prosím kontaktujte na emailu mineraly@mineral-shop.cz . Po dohodě můžete vzorek zaslat zpět a já Vám pošlu peníze za tento vzorek.

 

Kontakt - Contact

Telefon - Phone
    +420 724 475 859
 
Poštovní adresa - Address

Mineral Shop - Vladimír Hruška, Vodňanská 471, 375 01 - Týn nad Vltavou

 
IČO: 102 70 388
 
E-mail

Obecné informace: mineraly@mineral-shop.cz
Prodej: mineraly@mineral-shop.cz